Studie

Sběr osobních údajů pro chytré trasování COVID-19: Jak lidi motivovat a neodradit

Ole Jann, odborný překlad Ludmila Matysková

IDEA anti COVID-19 # 11

Data sbíraná od obyvatel za účelem trasování šíření nákazy by měla být uchovávána odděleně od ostatních osobních údajů státu, mimo dosah donucovacích orgánů, daňových vyšetřovatelů, soudního systému a výzkumných pracovníků, kteří přímo nepracují na boji proti nákaze. Sběr a uchovávání dat by měl být jasně časově ohraničen.

Studie

IDEA Zpravodaj