IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences
Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny
 Únor 2023
Daniel Münich, ToMáš ProTivínský
                          

   1   2   3   4   5