IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny Únor 2023 Daniel Münich, ToMáš ProTivínský                          


   1   2   3   4   5