Události

Hodnotitelé a hodnocení: panely GA ČR očima bibliometrie

30. 11. 2022 Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR pořádal seminář s diskusí

Hodnotitelé a hodnocení: panely GA ČR očima bibliometrie

Kdy: 19. října 2022 od 16:00 do 18:00

Kde: Praha, CERGE-EI (Schebkův palác, Politických vězňů 7, Praha 1)

Formát: Hybridní: on-line a prezenčně

Záznam semináře: 


Grantová agentura České republiky (GA ČR) má za cíl „financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně“. Klíčovou roli při identifikování takových projektů hrají oborové hodnotící panely. Prezentovaná studie vychází z předpokladu, že špičkové výzkumné projekty dokáží lépe rozpoznat vědci, kteří sami špičkový výzkum dělali. Porovnává proto publikační výkonost členů panelů s řešiteli jimi hodnocených projektů.

Seminář řešil zejména tyto otázky:

• Jaké jsou klíčové předpoklady pro úspěšnou práci v hodnotících panelech?
• Jak důležitá je pro práci panelisty vlastní vědecká excelence?
• Je odborná úroveň členů panelů dostatečná?
• Jaké kroky by podpořily vyšší zapojení úspěšných vědců do panelů GA ČR?
• Posílilo by panely větší zapojení vědců působících mimo ČR?


Program:

ÚVOD

Martin Srholec | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR | Prezentace studie „Publikační výkonnost panelistů Grantové agentury ČR (2019–2021)“
Matěj Bajgar | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR

DISKUSNÍ PANEL

Petr Baldrián | Předseda, GA ČR
Ladislav Krištoufek | Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost, UK

Hodnotici panely GA CR plakat 0921


IDEA Zpravodaj