Události

Účinky programu ALFA TA ČR ve firmách

28. 6. 2023 Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR pořádal seminář s diskusí 

Účinky programu ALFA TA ČR ve firmách z pohledu metody regresní diskontinuity

Kdy: 17. května 2023 od 16:00 do 18:00

Kde: Praha, CERGE-EI (Schebkův palác, Politických vězňů 7, Praha 1)

Formát: Hybridní: on-line a prezenčně

Záznam semináře: https://www.youtube.com/watch?v=5SQSErb-mjc


Program ALFA poskytovaný Technologickou agenturou ČR (TA ČR) rozdělil v letech 2011–2018 dotace na výzkum a vývoj (VaV) v hodnotě 9,3 mld. Kč. Prezentovaná studie zkoumá účinky tohoto programu na firemní výdaje na VaV, patentování a ekonomickou výkonnost. Ekonometrické odhady těchto účinků jsou provedeny na základě metody regresní diskontinuity, která porovnává projekty, jež se při hodnocení před udělením podpory umístily těsně nad a pod čarou financování. Výsledky ukazují výrazné rozdíly v účinku těchto dotací v malých a středních firmách oproti velkým firmám.


• Jaké účinky měly dotace na VaV z programu ALFA ve firmách?
• Realizovaly se činnosti, výsledky a dopady, které by bez těchto dotací nebyly?
• Lišily se tyto účinky ve firmách různé velikosti?
• Byly tyto účinky krátkodobé (během čerpání) anebo i douhododobé (po projeku)?
• Jakým způsobem by se měly obecně hodnotit dotační programy pro VaV ve firmách?


Program:

PREZENTACE IDEA STUDIE
„Are subsidies to business R&D effective? Regression discontinuity evidence from the ALFA programme of TA CR“
Matěj Bajgar a Martin Srholec | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR

DISKUSNÍ PANEL
Martin Bunček | Technologická agentura ČR
Vladislav Čadil | Technologické centrum Praha

Program Alfa TA CR plakat 0420B

IDEA Zpravodaj