Události

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019

30. 9. 2019 | Videozáznam konference "Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019: Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál ..."

Přinášíme videozáznam první části konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019: Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál ...,

Moderace: Aleš Vlk (Alevia, Vedavyzkum.cz)

Prezentace:

Michal Pazour: Tvorba vládních strategií ve VaV: Dobrá a jiná praxe

Jiří Nantl: Vývoj vědní politiky v ČR v období 2009-2019

Lukáš Kačena: Inovační strategie v kontextu české výzkumné politiky

 

 

 

 Diskuse s účastníky

IDEA Zpravodaj