Události

Elektromobilem nejdřív do vesmíru, do Česka až po slevě

3. 4. 2019 | Videozáznam semináře, na kterém byl představen výzkum IDEA týkající se vývoje elektromobility v České republice

Seminář spojený s prezentací studie IDEA Elektromobil: nejdříve do vesmíru, do Česka až po slevě

Autoři studie: Milan Ščasný, Iva Zvěřinová, Zuzana Rajchlová, Eva Kyselá

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout ZDE

Elektromobily mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů, negativní dopady znečištění ovzduší a hluku, nebo závislost na dodávkách ropy, zejména z politicky nestabilních regionů, přispět k rozvoji tzv. "smart grid". Řada zemí proto motivuje spotřebitele k nákupu elektromobilů. Podíl elektromobilů (bateriových) na nově registrovaných osobních vozech je v Norsku 31 %, v Nizozemí 5,4 %, v dalších zemích EU kolem 2 %. V České republice tento tržní podíl zůstává pod 0,3 % a elektromobily (bateriové) představují pouze 0,03 % vozového parku. Výzkum IDEA se zaměřil na vnímání elektromobilů českými zákazníky a na faktory, které ovlivňují jejich rozhodnutí pro pořízení elektromobilu oproti běžnému automobilu.

PPT prezentaci Ivy Zvěřinové a Milana Ščasného si můžete stáhnout ZDE

Videozáznam semináře si můžete pustit včetně interaktivní prezentace. 

 

 

Diskusi, která následovala po hlavní prezentaci můžete zhlédnout zde

IDEA Zpravodaj