Události

Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19

15. 7. 2020 | Videozáznam konference MŠMT, RVVI, AV ČR a ČKR

Konference organizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů. Podtitul konference byl "Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu“. Konference se pod organizační záštitou výše uvedených stakeholderů uskutečnila dne 15. července 2020 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. v posluchárně Milana Haška.

CERGE-EI na konferenci reprezentoval prof. Štěpán Jurajda s prezentací aktivit iniciativy IDEA anti COVID-19. Prezentace prof. Jurajdy začíná v 5:25:43 záznamu konference.

Power pointovou prezentaci prof. Štěpána Jurajdy si můžete stáhnout ZDE.

IDEA Zpravodaj