Události

2015 IDEA Události

V tomto článku naleznete přehled IDEA akcí za rok 2015, nebo akcí, na kterých měla IDEA aktivní účast.

 14. 12. Seminář s diskusí na téma Zdanění vysokopříjmových osob v České republice: IDEA pro reformu

4.12. Seminář s diskusí k představení nové studie Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce vývoje počtu vězňů v České republice

1. 12. Seminář s diskusí k představení nové studie Národní a mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice. (Prezentace ke studii, audio záznam prezentace)

20. 11. Seminář k nové studii týkající se nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech na trhu práce Skills Mismatches in the Czech Republic

30. 9. Vydání české mutace publikace A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic pod názvem Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice

22. 9. Prezentace k nové studii Working Beyond Pensionable Age: Institutional Incentives in the Czech Republic

14. 9. Byla publikována nová studie Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012. Studie obsahuje odkaz na interaktivní tabulky s přehledy publikačních výstupů dle jednotlivých oborů nebo pracovišť

8. 9. Představení výsledků analýzy ekonomických dopadů rozvodů na muže a na ženy na Úřadu vlády České republiky video

18. 6. Prezentace k nové studii Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice (záznam přednášky a diskuse)

2. 6. Seminář Jak nastavit inovační systém: Švýcarský model pro Česko?

16. 4. Panelová diskuse na téma Evropa: Současná situace a cesta vpřed

27. 3. Daniel Münich se zúčastnil Národního konventu na téma zaměstanost v Evropské unii 

27. 3. Účast Jana Švejnara nafóru Hospodářských novin na téma 25 let tržní ekonomiky v ČR

13. 3. Prezentace výroční zprávy EEAG Report o perspektivách evropské ekonomiky

19. 2. Martin Srholec vystoupil na Pražském mezinárodním sympoziu o přímých zahraničních investicích s prezentací: „Přímé zahraniční investice, domácí inovace a ekonomický rozvoj“.

10. 2. Seminář, kde Jiří Šatava prezentoval průběžné výsledky své studie pro Evropskou komisi o tom, jak podpořit zaměstnanost starších pracovníků

IDEA Zpravodaj