Události

Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách: Kontrafaktuální přístup k hodnocení

2. 12. 2016 Programy přímé podpory VaV ve firmách jsou tradičním nástrojem inovační politiky v České republice. Jejich hodnocení však bylo doposud prováděno velmi povrchně. Martin Srholec a Ján Palguta představili, jakým způsobem je možné provádět ekonometrické odhady motivačního účinku veřejných dotací na firemní VaV výdaje.

Více: Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách: Kontrafaktuální přístup k hodnocení

 
 

Predátorské časopisy ve Scopusu: Nová fakta v celosvětovém poznání

16. 11. 2016 Seznamy Jeffreyho Bealla poskytují přehledy vědeckých časopisů a vydavatelství podezřelých z tzv. „predátorských“ praktik. Jako první na světě jsme podle těchto seznamů uceleně zmapovali pronikání predátorských výsledků do citační databáze Scopus. Ukazujeme dlouhodobý trend v čase, rozebíráme rozdíly mezi zeměmi a podrobněji diskutujeme povahu tohoto problému v České republice.

Více: Predátorské časopisy ve Scopusu: Nová fakta v celosvětovém poznání

 
 

Celoživotní dopady mateřství

12. 5. 2016 Konference IDEA pořádaná ve spolupráci s Gender Studies, o. p. s. se věnovala tématům jako je postavení žen s malými dětmi na trhu práce, genderové rozdíly ve výdělcích ve vztahu k mateřství, podpora rodin s malými dětmi daňově dávkovým systémem apod.

Více: Celoživotní dopady mateřství

 
 

Podpora školek je výhodná pro všechny

29. 4. 2016 Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 publikuje krátká videa věnující se tématům základního výzkumu. IDEA vydala v březnu 2016 studii Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů. Středisko společných činností AV ČR při této příležitosti natočilo krátkou reportáž, ve které vystupuje i jedna z autorek studie Klára Kalíšková.

Více: Podpora školek je výhodná pro všechny

 
 

Subcategories

IDEA Zpravodaj